ارتباط با ما

2 مرداد 1393

راه های ارتباطی:

  • Email: mehdi00karimi00@gmail.com
  • Telegram ID: @mehkal

راه های ارتباطی بالا تنها برای مسائل کاری و تبلیغات می باشد

به سوالات و مشکلات شما در انجمن بازی تک رسیدگی می شود