کد های تقلب بازی Gta v برای نسخه Xbox360 , PS3

21 مرداد 1393
gta-v-4_1163389619

خوب همه شما با سری بازی های Gta v آشنایی دارید و بیشتر شما یا این بازی را بازی کردید یا جایی دیدید پس بدونه حرفه اضافه میریم سره اصل مطلب که همون کد های تقلب بازی Gta v برای نسخه Xbox360,PS3 است شما میتوانید در ادامه مطلب ای کدها رو مشاهده کنید…

 • ماشین زباله:
 • B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
 • موتورسیکلت:
 • B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
 • ماشین (+ هلکوپتر، موشک و تفنگ):
 • B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
 • ماشین 2:
 • RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
 • ماشین 3:
 • Y RB RB Left RB LB RT LB
 • لیموزین:
 • RT Right LT Left Left RB LB B Right
 • هواپیما:
 • B Right LB LT Left RB LB LB Left Left A Y
 • افزایش ستاره پلیس:
 • RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
 • کاهش ستاره پلیس:
 • RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left
 • تغییر آب و هوا (صاف، بارانی و برفی):
 • RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
 • ضربات مشت قوی:
 • Right Left A Y RB B B B LT
 • کدهای تقلب در پلی استیشن 3:
 • ماشین زباله:
 • Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right
 • موتورسیکلت:
 • Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1
 • ماشین (+ هلکوپتر، موشک و تفنگ):
 • Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle
 • ماشین 2:
 • R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1
 • ماشین 3:
 • Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1
 • لیموزین:
 • R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right
 • هواپیما:
 • O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle
 • افزایش ستاره پلیس:
 • R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right
 • کاهش ستاره پلیس:
 • R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left
 • تغییر آب و هوا (صاف، بارانی و برفی):
 • R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square
 • ضربات مشت قوی:
 • Right, Left, X, Triangle, R1, O, O, O, L2
تبلیغات