تجربه عنوان Call of Duty Infinite Warfare با واقعیت مجازی

20 خرداد 1395
call_of_duty_infinite_warfare

کمپانی Activision تجربه Call of Duty را با واقعیت مجازی اعلام کرد. در ادامه با بازی تک همراه باشید.

تجربه واقعیت مجازی عنوان Call of Duty Infinite Warfare از 2 تا 4 سپتامبر در لس آنجلس اتفاق می افتد.

شرکت کنندگان می توانند به طور انحصاری Infinite Warfare را بر روی PlayStation VR تجربه کنند.تجربه خیلی خوبی خواهد بود هواداران مزه واقعی راندن یک Jackal, را خواهند چشید.

همین طور کمپانی Activision اعلام کرد این تنها تجربه یکباره خواهد بود و جزئی از بازی نهایی نیست.

به نظر می رسد که برای یک بار تجربه واقعیت مجازی Call of Duty, اقدامات زیادی Activision باید انجام دهد.

تبلیغات