تصاویری جدید از Homefront The Revolution منتشر شد

11 بهمن 1394
homefront-the-revolution-1

تصاویری از عنوان Homefront The Revolution منتشر شد،این تصاویر مربوط به تصاویر مقاومت چند نفره است.

گیمرها در این حالت می توانند در غالب نیرو های مقاومت با ارتش کره مبارزه کنند.در این قسمت از بازی 12 مرحله روایت محور،همراه با مهمات و تجهیزاتی که می توانید آن ها را بدست آورید و موارد بیشتر در نظر گرفته شده است.

تمامی حالت های Resistance Mode به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت و 20 مورد نیز در یک دوره یکساله که از آغاز انتشار این عنوان شروع می شود و به ترتیب عرضه خواهند شد.

تبلیغات