درخواست بازی

2 مرداد 1393


راه های ارتباطی:

  • Email: mehdi00karimi00@gmail.com
  • Telegram ID: @mehkal

بازی خود را از ما درخواست کنید در اسرع وقت قرار داده میشود.
به سوالات و مشکلات شما در انجمن بازی تک رسیدگی می شود